„Mali Igloopolanie” oraz Grupa Młodzieżowa Miejskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy kolejny już raz zanotowali na swoim koncie sukces w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec”, którego IX edycja odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.

„Mali Igloopolanie” rywalizowali w II kategorii wiekowej z 12 zespołami z całej Polski zdobywając III miejsce, Grupa Młodzieżowa ZPiT „Igloopolanie” prezentowała się w III kategorii wiekowej. Wśród 13 zespołów zdobyli pierwsze wyróżnienie.

„Mali Igloopolanie” zatańczyli suitę lubelską w opracowaniu muzycznym Zenona Piękosia. Choreografem grupy jest Kinga Jurek. Grupa Młodzieżowa natomiast, której choreografem jest Kacper Jurek, zaprezentowała suitę Lachów Sądeckich. Przygotowanie muzyczne Stanisław Wiktor. Stroje obu grup jak zwykle były pod opieką Krystyny Wiktor.

Celem przeglądu w Łańcucie jest popularyzacja folkloru tanecznego wśród młodego pokolenia. Jego tegoroczna edycja była na wyjątkowo wysokim poziomie, co zgodnie podkreślali jurorzy i obserwatorzy. Duże zainteresowanie przeglądem w Łańcucie (startowały 34 ekipy i około 700 uczestników) może świadczyć o potrzebie organizacji podobnych imprez folklorystycznych. Przewodniczący jury Romuald Kalinowski dodaje, że tańce ludowe są niezwykle trudne do prezentacji scenicznej i wymagają dojrzałości i kultury tanecznej.

Tym bardziej cieszy dobry wynik reprezentantów Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. Nie pierwszy zresztą, gdyż także w latach poprzednich „Igloopolanie” zdobywali nagrody i wyróżnienia.

Kinga Jurek składa podziękowanie rodzicom: Annie Chęciek, Agnieszce Łabie i Andrzejowi Ćwikowi za pomoc w wyjeździe do Łańcuta.

 

GALERIA ZDJĘĆ