Wyjątkowy wernisaż miał miejsce w Galerii Sztuki z okazji XXX-lecia jej działalności artystycznej. 12 lutego br. otwarto Jubileuszową Wystawę Środowiskową oraz wystawę malarstwa Ryszarda Kucaba, kierownika placówki. Okazja była szczególna i taki też podniosły charakter miała ta uroczystość, podczas której wręczono okolicznościowe podziękowania i statuetki.

Wieczór zainaugurowała miniatura teatralna zatytułowana „Wernisaż”, w której przypomniano o ludziach od lat związanych z Galerią, artystach prezentujących swoje prace, władzach samorządowych wspierających działalność placówki oraz dziennikarzach, którzy na przestrzeni lat relacjonowali kolejne wernisaże. W realizację inscenizacji włączyli się: Ola Topolska, Małgorzata Surowiec, Marianna Leska-Mazur, Sabina Leska, Monika Sroczyńska, Agnieszka Górska, Bartosz Piechota, Jakub Skupień, a także Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Ryszard Kucab, kierownik Galerii Sztuki oraz Marek Krystek, artysta od lat związany z Galerią, który również napisał scenariusz do tego teatralnego wystąpienia.

Po artystycznej inauguracji powitano przybyłych artystów, przedstawicieli władz samorządowych, prezesów dębickich firm i instytucji oraz stałych bywalców Galerii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta,  Wojciech Iwasieczko, zastępca burmistrza, Szczepan Mroczek, przewodniczący Rady Miejskiej, Paweł Ochab, przewodniczący Komisji Kultury RM, Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, Barbara Pelczar-Białek, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Marek Mikrut, zastępca wójta Gminy Dębica, Marta Pawełko-Tokarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji, Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich, Zbigniew Nosal, prezes Dębickiego Klubu Biznesu, byli burmistrzowie: Edward Brzostowski i Mariusz Trojan, byli dyrektorzy MOK: Ferdynand Bachurski i Elżbieta Kęsik.

Burmistrz miasta wręczył okolicznościowe grawertony dla Galerii Sztuki na ręce kierownika  Ryszarda Kucaba a także artystów od lat biorących udział w wernisażach i swoimi działaniami nadających kształt i poziom Galerii: Grażyny i Wacława Jałowców, Adama Sypla, Marka Krystka i Dariusza Grabowskiego. Okolicznościowy grawerton dla instytucji wręczył także Starosta Powiatu Dębickiego Pan Andrzej Reguła. Ponadto wyróżnieniem przyznanym przez Galerię Ars Longa Vita Brevis (Życie jest krótkie, sztuka wieczna) uhonorowano osoby zasłużone dla działalności i rozwoju  Galerii Sztuki:  Edwarda Brzostowskiego, Barbarę Pelczar-Białek, Andrzeja Hosaję oraz Tomasza Ratuszniaka.
Dyrektor MOK Jan Borek wręczył pracownikom Galerii: Ryszardowi Kucabowi, Magdalenie Daniek, Marioli Zając , Mariuszowi Krysiakowi listy gratulacyjne wraz z nagrodami finansowymi.

W Jubileuszowej Wystawie  Środowiskowej swoje prace pokazało  37 artystów związanych z Dębicą i Galerią Sztuki: Anna Bączek, Teresa Bednarczyk-Czech, Zbigniew Czech, Anna Fryz, Oktawia Furtak, Magdalena Gawron, Dariusz Grabowski, Urszula Iwańska, Grażyna Jałowiec, Wacław Jałowiec, Piotr Albert Koczaj, Stanisław Kopacz, Sylwia Natalia  Kopeć, Barbara Kozicka, Marek Krystek, Ryszard Kucab, Anna Leska, Marian Matłok, Piotr Nizioł, Ewa Nowak-Ryszkiewicz, Grażyna Oleksy-Duda, Lucjan Orzech, Danuta Osak, Agnieszka Osak, Piotr Ozga, Edyta Piłat, Lucyna Pluta-Hosaja, Maria Podhorecka-Broniek, Małgorzata Pruchnik-Cabaj, Roman Przewoźnik, Jolanta Samborska, Józef Skóra, Jadwiga Skóra-Bielawska, Anna Sowińska, Adam Sypel, Marek Szymaszek, Aneta Urbanek.

Ryszard Kucab, kierownik Galerii Sztuki z okazji XXX-lecia prezentuje w Sali im. Franciszka Szczerbińskiego autorską wystawę malarstwa zatytułowaną „Pamięć”.

Jubileuszowe wystawy będzie można zobaczyć do 13 marca w godzinach pracy Galerii: poniedziałek - piątek: 09.00 – 17.00, sobota: 10.00 – 14.00, niedziela: 13.00 – 17.00.

fot. Dawid Pikor, Łukasz Pas

galeria zdjęć