Miejski Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność edukacyjną. W domach kultury „Śnieżka”, „Mors” i „Kosmos” oraz w Galerii Sztuki prowadzone są stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uczestnicy zajęć regularnie uświetniają imprezy miejskie, patriotyczne i okolicznościowe. Z sukcesami promują Dębicę, poprzez uczestnictwo  w licznych konkursach i przeglądach, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając niejednokrotnie najwyższe laury.

MOK jest także organizatorem cyklicznych warsztatów edukacyjnych, adresowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.


Regulamin uczestnictwa w zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy


Zajęcia stałe / zespoły:


Dom Kultury i Kino Kosmos

Zespół Śpiewaczy Senior
kierownik zespołu: Zofia Zygmunt

Kapela Ludowa Solidarny Senior
kierownik zespołu: Teresa Zygmunt

Miejska Orkiestra Dęta
dyrektor: Stanisław Świerk
kapelmistrz: Stanisław Tokarczyk

 

współpraca:

Zespół Tańca Gryfici
Stowarzyszenie Miejski Klub Szachowy Gryf
Polski Czerwony Krzyż
Koło Pszczelarzy w Dębicy        
Kawiarnia Artystyczna Zespołu Ludowego Morsy

 

Dom Kultury Mors

Zespół Pieśni i Tańca Mali Igloopolanie
6 - 10 lat i 11 - 13 lat
choreograf: Kinga Jurek, Kacper Jurek
akompaniament: Zenon Piękoś

Zespół Pieśni i Tańca Igloopolanie
dyrektor artystyczny, choreograf: Romuald Kalinowski
kierownik muzyczny: Andrzej Jakubowski
kierownik kapeli: Stanisław Wiktor
kierownik zespołu: Zdzisław Worek

Zajęcia plastyczne dla dzieci
5-7 lat
instruktor: Ewa Prokuska

Tkactwo artystyczne
młodzież i dorośli
instruktor: Mariola Zając


współpraca:

Klub Tańca Złota Para
choreograf: Maciej Berger

 

Dom Kultury Śnieżka

Zajęcia plastyczne dla dzieci
5-6 lat
instruktor: Ewa Prokuska

Fantazja - Teatr Dziecięcy
5-13 lat
instruktorzy: Dominika Migoń, Piotr Madura

Grupy tańca nowoczesnego
4-9 lat
instruktor: Iwona Cieśla

Iskierki i Pantera - taniec nowoczesny
7-15 lat
instruktor: Agata Lig-Sarama

Pantera - taniec nowoczesny
11-16 lat  
instruktor: Agata Lig-Sarama

Safo - młodzieżowa grupa artystyczna
gimnazjum, szkoły średnie
instruktorzy: Dominika Migoń, Piotr Madura

Kurtyna - teatr dramatyczny
młodzież i dorośli
instruktor: Robert Chodur

Art Wokal - zajęcia wokalne
IV-VI klasy SP
instruktorzy: Beata Pisarczyk, Grzegorz Stanoch

 

Galeria Sztuki

Szkoła rysunku
szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie i dorośli
instruktorzy: Mariola Zając, Ryszard Kucab

 


Klub Miłośników Teatru, Opery i Muzyki

 

Wspierają nas